Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wanneer iemand in het gezin een eetstoornis heeft, heeft dit invloed op de gehele familiedynamiek en kan het familierelaties op scherp zetten. Zorgen voor iemand met een eetstoornis is zeer intensief. Onderzoek wijst uit dat ouders die zorgen voor een kind met een eetstoornis vaak hoge niveaus van stress, angst en depressie ervaren. Ook geven ouders regelmatig aan dat zij minder in staat zijn om te werken en minder sociaal actief zijn vanwege de intensieve zorg die zij verlenen en de mentale belasting die zij hierbij ervaren. Tegelijkertijd is het juist de naaste omgeving van iemand met een eetstoornis die een heel belangrijke rol kan spelen in de weg naar herstel. Zo kunnen familieleden van betekenis zijn in het normaliseren van gezond eetgedrag en cruciaal zijn voor het verbeteren van sociale netwerken van patiënten zodat zij contact blijven houden met hun vrienden, om zo isolatie en eenzaamheid van patiënten te doorbreken.

Met bovenstaande informatie in het achterhoofd, schreven prof. Janet Treasure en haar team – die jarenlange ervaring hebben met de behandeling van eetstoornissen in het Britse Maudsley Hospital – het boek ‘Skill-based Learning for Caring for a Loved One with an Eating Disorder: The New Maudsley Method‘. De auteurs beschrijven hoe belangrijk het is op welke manier je iemand met een eetstoornis benadert, omdat veel automatische – en heel menselijke – reacties juist averechts kunnen werken. Door meer helpende strategieën aan te leren, kunnen mensen die zorgen voor een naaste met een eetstoornis hun reacties en gedrag beter in te zetten. De ervaring leert dat dit de kans op herstel vergroot. Het boek biedt vele praktische handvatten en herkenbare voorbeelden.

Gebaseerd op de inhoud van het boek ontwikkelden Treasure en haar team onlangs een vaardigheidstraining voor ouders en naasten van iemand met een eetstoornis. Deze training heeft tot nu toe laten zien dat deelname leidt tot minder stress, angst en depressie bij naasten en tot meer ervaren gevoelens van bekwaamheid in het omgaan met de eetstoornis. Deze ervaren verbeteringen bij ouders worden op hun beurt weer geassocieerd met betere behandelresultaten en een kortere behandelduur.

Onderzoekers dr. Lot Sternheim en Jojanneke Bijsterbosch, MSc – werkzaam op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht – introduceerden het boek van Treasure en collega’s in Nederland. Momenteel voeren zij een wetenschappelijk onderzoek uit naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de vaardigheidstrainingen in ons land.

Navigeer via de knoppen hieronder naar meer informatie over het boek, de trainingen of de onderzoekers.